luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5896 ha
Intravilan: 241 ha
Extravilan: 5655 ha
Populatie: 2319
Nr. locuinte: 1245
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie: Bratcov, Gresia, Socetu, Stejaru
Asezarea geografica:
Câmpia Română, Partea de Sud la intersecţia Câmpiei Burnasului şi Câmpiei Boianului
Malul drept al Râului Vedea la intrarea în judeţul Teleorman
Activitati specifice zonei:
Administraţie publică locală
Agricultură:cereale păioase (grâu, orz, ovăz, secară), plante prasinoase (porumb, floarea soarelui), viţă de vie, legume, zarzavaturi, zootehnie (bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări, familii de albine)
Silvicultură
Activitati economice principale:
Morărit şi panificaţie
Comerţ
Prestări servicii
Cultura plantelor
Obiective turistice:
4 Biserici ortodoxe
Situl arheologic din satul Gresia
Pădurea Dideşti-Neaga
Fond de vânătoare şi bazine hidrografice ideale pentru pescuit
Muzeul satului
Evenimente locale:
Ziua Comunei - în fiecare an de Sf Ilie
Piaţă comunală săptămânal în fiecare joi
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă ieftină (zidari, faianţari, tâmplari, mecanici agricoli, etc.)
Amplasarea comunei în zona cu trafic intens, relief atractiv (dealuri, văi, pădure, iazuri, râuri)
Utilităţi (energie electrică, telefonie digitală, cablu Tv)
Taxe şi impozite diminuate în cazul realizării unor investiţii ce necesită angajarea de personal local
Concesionare terenuri la preţuri accesibile
Reţea de drumuri asfaltate şi pietruite
Reţea de apă potabilă în satele Bratcov, Socetu, Stejaru
Proiecte de investitii:
Pod peste râul Vedea
Canalizare în satele Socetu, Bratcov şi Stejaru
Extracţia balastului din râul Vedea
Consolidare baraj pârâul Bratcov
Depozit deşeuri menajere
Modernizare drumuri
Amenajare trotuare, spaţii verzi
Modernizare baze sportive
Înfiinţare locuri de joacă pentru copii